0966693275
21 Nguyễn Đức Tịnh, phường Xuân Phú, Thành phố Huế
info@daugiadat.com

Điểm tin nhà đất Huế

Diện tích rừng được chuyển mục đích sử dụng để thực hiện Công trình tuyến đường dây tải điện 110 KV đấu nối trạm biến áp 220 KVPhong Điền thuộc dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Điền II

     Ngày 22/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 186/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Công trình tuyến đường dây tải điện...
Xem thêm