CafeLand – Đà Nẵng sẽ tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư bằng hình thức trực tuyến nhằm tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược tại các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore,…

Ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa ký Ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về việc Tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư trực tuyến của Đà Nẵng năm 2021.

UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, việc tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư trực tuyến này nhằm mục đích quảng bá tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của thành phố Đà Nẵng để các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế quan tâm lựa chọn, quyết định đầu tư, tranh thủ thu hút các nguồn lực đầu tư dịch chuyển do tác động của dịch bệnh Covid 19 trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, dịch vụ chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế biển,…

Việc tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế bằng hình thức trực tuyến nhằm tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược, tìm hiểu xu hướng đầu tư vào thành phố giai đoạn dịch bệnh Covid 19. Đồng thời, các hoạt động này được khuyến khích nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh và không hạn chế số người tham dự.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, Ngành triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư bằng hình thức trực tuyến.

Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Công thương, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố chịu trách nhiệm là các đơn vị chủ trì tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư theo từng nhóm ngành và lĩnh vực có liên quan.

Nguồn: cafeland.vn