Ngày 20/01/ 2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt Phương gia hạn thuê đất để khai thác cát trắng (giai đoạn 1) tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền với những nội dung chủ yếu sau:

      1. Diện tích khu đất: 405.107,0 m2

      2. Địa điểm: xã Phong Hiền, huyện Phong Điền để khai thác cát trắng (giai đoạn 1)

      3.Tiền thuê đất tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

      4. Hình thức trả tiền thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

      5. Thời hạn thuê đất: đến hết ngày 31/12/2030./.

Nguồn: Sở tài nguyên & Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế